יצירת קשר

המייל שלנו: Mitchayevbebdika@gmail.com

הטלפון שלנו: 072-2778440

התחייבות – שלדה נקיה לחלוטין
הצדדים מסכימים ביניהם כי במקרה ודו״ח הבדיקה יצביע על שלדה נקיה לחלוטין, תשלום הבדיקה יחול על מציע הרכישה (הקונה), במקרה ודו״ח הבדיקה יצביע על ליקוי מכל סוג שהוא בשלדה ו/ או במחובר לה, כי אז מציע המכירה (המוכר) ישא בעלות הבדיקה.

התחייבות – שלדה נקיה למעט ליקוי בעל משמעות נמוכה/ שולית
הצדדים מסכימים ביניהם כי במקרה ודו״ח הבדיקה יצביע על שלדה נקיה למעט ליקוי בעל משמעות נמוכה/ שולית, תשלום הבדיקה יחול על מציע הרכישה (הקונה), במקרה ודו״ח הבדיקה יצביע על ליקוי בעל משמעות גבוהה בשלדה ו/ או במחובר לה, כי אז מציע המכירה (המוכר) ישא בעלות הבדיקה.